+34 935 950 104
despatx@bsadvocats.com

Professionals per donar servei, amb proximitat i honestedat, als sectors sanitari i social

BS Advocats, som un despatx especialitzat en assessorament jurídic a entitats sanitàries i socials, així com a entitats fundacionals i del tercer sector. El nostre focus és ser un bufet on la combinació de qualitat, confiança i proximitat ens faci obtenir la complicitat dels clients, i seguir sent una referència al sector.

Ens mou l’ètica professional i l’honestedat, treballant de manera transparent amb els clients, que han de saber en tot moment en quines condicions rebran els nostres serveis.

Des del 2010 formem un equip professional que s’adapta a les característiques del client amb tracte personalitzat, expertesa i implicació, i que és reconegut dins dels sectors sanitari i social, així com a l’àmbit fundacional i del tercer sector.

Serveis

BS Advocats som un despatx especialitzat i amb expertesa en el suport jurídic a entitats sanitàries i socials, així com a entitats fundacionals i del tercer sector. En la resta de necessitats jurídiques dels nostres clients cerquem els millors col·laboradors, sense deixar de seguir amb detall els assumptes. Sempre de manera honesta, professional i propera.

Empreses i organitzacions

Des del coneixement del sector, assessorem i acompanyem a la governança, en reordenacions corporatives (fórmules de gestió i aliances estratègiques), relacions amb finançadors públics i privats, relacions amb les administracions reguladores de l’activitat i defensa en expedients administratius sancionadors.
Assessorament jurídic a entitats fundacionals i associacions (constitució, exercici o suport a la secretaria i acompanyament a òrgans de govern). Gestió de les obligacions jurídic formals i de caràcter registral.
Experiència en resoldre les problemàtiques derivades de la legislació sanitària i d’autonomia del pacient. Defensa de reclamacions de responsabilitat professional mèdica i d’altres professionals assistencials (en via penal, contenciós administrativa i/o civil). Defensa dels professionals víctimes de violència en el lloc de treball.
Reclamacions y recursos derivats de procediments de contractació administrativa; assessorament i redacció de contractes mercantils, així com reclamacions per incompliments contractuals i impagats.
Acompanyament a les entitats sanitàries i/o socials en matèria de protecció de dades; suport al Delegat de Protecció de Dades, avaluacions d’impacte i defensa davant les autoritats de protecció de dades en expedients sancionadors.
Assessorament a les unitats de treball social; expertesa en abordatge de situacions vinculades a manca de competència, risc d’exclusió i desplegament de mesures de complement de capacitat i protecció de les persones, amb actuació davant de la fiscalia i jutjats competents. Expertesa en assessorament a fundacions tutelars.

Particulars

Expertesa en procediments de dret matrimonial, tant contenciosos com de mutu acord; negociació de convenis reguladors; tramitació de mesures provisionals; execucions i reclamacions de sentencies de separació i divorci. Reclamacions de dret d’aliments.
Procediments de declaració d’hereus i acceptació d’herències. Assessorament en testaments. Dret patrimonial i arrendaments d’immobles.

Valors

Qui som

Olga Soler
Advocada

Olga Soler

L’Olga Soler sempre disposada a l’escolta activa, sap compaginar el suport jurídic a entitats sanitàries, la implicació en la direcció jurídica d’organitzacions del tercer sector dedicades a protegir a persones vulnerables i l'empatia per abordar el dret de família. Així treballa i a això es dedica l’Olga a Bosch Soler Advocats.
Itziar Aliri
Advocada

Itziar Aliri

La Itziar Aliri és constant en el camp processal, atenta a les necessitats del cas, analitza els assumptes de manera rigorosa, sempre fent que el client es senti acompanyat en el tràngol judicial; en el camp del dret administratiu combina l’anàlisi tècnica amb una visió pràctica de les solucions. Així treballa i a això es dedica la Itziar a Bosch Soler Advocats.
Josep M. Bosch
Advocat

Josep M. Bosch

El Josep M. Bosch acumula uns quants anys acompanyant i donant suport jurídic a entitats sanitàries, socials i del tercer sector. Expertesa en protecció de dades, fugint de la visió del laboratori, i en el complex món de les relacions entre l’administració i les entitats concertades. Tot amb moltes dosis de sentit comú. Així treballa i a això es dedica el Josep M. a Bosch Soler Advocats.

Testimonis

Contacta'ns

OFICINA

Carrer Muntaner 231, 4t – 1a A
E-08021 Barcelona

TELÈFON

+34 935 950 104

EMAIL

despatx@bsadvocats.com